จีนจะขยายความร่วมมือทางการเงินกับอาเซียนใน 4 ด้าน
 การเผยแพร่:2010-10-22 17:32:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:广西电台

\

ในฟอรั่มสุดยอดว่าด้วยความร่้วมมือและการพัฒนาการเงินระหว่างจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 ที่เมืองหนาน หนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี นายหลี่ ตงหรง ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนกล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า จีนกับอาเซียนมีศักยภาพความร่วมมือมหาศาล จีนจะขยายความร่วมมือด้านการเงินกับอาเซียน

นายหลี่ ตงหรงกล่าวว่า จีนจะขยายความร่วมมือด้านการเงินกับประเทศอาเซียนใน 4 ด้านคือ ส่งเสริมการชำระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินในประเทศ ปรับปรุงกลไกความร่วมมือด้านการเงิน และรักษาความมั่นคงด้านการเงินในภูมิภาคนี้ ส่งเสริมการประสานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ร่วมมือกันผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างการควบคุมบริหารการเงินระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเปิดกว้าง และนวัตกรรมของตลาดการเงิน เพิ่มศักพภาพการแข่งขันด้านการเงินของภูมิภาคนี้

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น