เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยมาศึกษาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2010-11-08 17:19:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งในการจัดการอบรมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยจำนวน 21 คน

การอบรมครั้งนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดภาษาจีน การเขียนพู่กัน การตัดกระดาษจีน และไท้เก็ก พร้อมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆรวมถึง พระราชวังโบราณ หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน และหูท่ง ตลอดจนชมงิ้วปักกิ่งและพิพิธภัณฑ์โส่วตู เป็นต้น

\

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น