ส่งเสริมการหารือแลกเปลี่ยน เพิ่มความเชื่อถือซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์
 การเผยแพร่:2012-03-25 16:58:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 23 มีนาคมนี้ที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง กรรมการประจำกรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน กล่าวขณะพบปะกับคณะผู้แทนประชาธิปไตยญี่ปุ่นที่มีนายโคซิอิซิ อะซุมะ เป็นหัวหน้าคณะว่า ตลอดช่วง 40 ปีนับตั้งแต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นต้นมา การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองประเทศประสบผลคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งมิเพียงแต่นำผลประโยชน์สู่ประชาชนทั้งสองประเทศเท่านั้น ยังได้สร้างคุณูปการให้เกิดสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตลอดจนทั่วโลก เขาเน้นว่า ขณะนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยืนอยู่บนจุดแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เผชิญหน้ากับโอกาสการพัฒนาใหม่ จีนยินดีร่วมมือกับญี่ปุ่น แผ้วทางสู่อนาคต ร่วมกันผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนให้พัฒนาไปอย่างมั่นคงและถาวร
นายโคซิอิซิ อะซุมะ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนอย่างเป็นปกติ ช่วง 40 ปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือในด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด ญี่ปุ่นยินดีร่วมกับจีน ใช้ความพยายามเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์แก่กันทางยุทธศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง

(Yim/Lin)
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น