จีนส่งดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่วดวงที่ 11 ขึ้นสู่อวกาศ
 การเผยแพร่:2012-03-25 18:13:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เวลา 0.12 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จีนส่งดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วดวงที่ 11 จากศูนย์ส่งดาวเทียมซีชางเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ได้อย่างสำเร็จ ดาวเทียมดวงนี้เป็นดาวเทียมที่โคจรตามวงโคจรประจำที่ และเป็นดาวเทียมดวงแรกในเครือข่ายดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่วที่จีนส่งในปีนี้ ซึ่งจะส่งต่ออีกหลายดวง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ก่อนสิ้นปี 2012 จะให้บริการครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถึงปี 2020 จะสร้างเครือข่ายดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่วที่ประกอบด้วยดาวเทียมกว่า 30 ดวง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก และให้บริการนำร่อง ระบุตำแหน่งและด้านอื่นๆ อย่างแม่นยำและถูกต้อง

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น