ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงกู่เจิงบนเรือกลางแม่น้ำหลีเจียงกวางสี
 การเผยแพร่:2012-07-04 09:16:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงอยู่ระหว่างการเสด็จเยือนเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี ทรงประทับเรือล่องแม่น้ำหลีเจียง และบรรเลงกู่เจิงหลายเพลงบนเรือท่องเที่ยว ซึ่งเรียกเสียงปรบมืออย่างมากมายจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศที่อยู่บนเรือ พระองค์ทรงตรัสว่า มีความประสงค์จะกระชับมิตรสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการบรรเลงกู่เจิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเสด็จเยือนจีนระหว่างวันที่ 12-26 พฤษภาคมนี้ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกระทรวงวัฒนธรรมจีน โดยพระองค์ทรงเรียนกู่เจิง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกของจีนในกรุงปักกิ่ง เมืองกุ้ยหลิน และกวางโจว
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น