ครูอาสาสมัครมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) เดินทางไปสอนภาษาจีนในประเทศไทย
 การเผยแพร่:2013-05-22 10:39:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครูอาสาสมัครจากมณฑลไห่หนาน(ไหหลำ) จำนวน 89 คนเดินทางออกจากเมืองไห่โข่วไปยังประเทศไทย โดยครูเหล่านี้จะเข้าไปสอนภาษาจีนตามโรงเรียนสอนภาษาจีนและสถาบันขงจื่อต่างๆ ทั่วประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี

ครูอาสาสมัครเหล่านี้ส่่วนใหญ่จบปริญญาตรีภาควิชาวรรณกรรมภาษาจีน วิชาครูสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสายศิลป์อื่นๆ และมีส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทซึ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย คนเหล่านี้ได้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจากมหาวิทยาลัย และการสอบคัดเลือกของ"ฮั่นปั้น" จนได้รับการบรรจุชื่ออยู่ในคลังครูอาสาสมัคร หลังจากได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 เดือน และผ่านการสอบขั้นสุดท้ายแล้วจึงถูกส่งไปสอนที่ประเทศไทยขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น