กัมพูชาฉลองเทศกาลแรกนาขวัญ
 การเผยแพร่:2013-05-30 09:37:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลแรกนาขวัญที่สืบทอดกันมาที่จังหวัดกาปงจามของกัมพูชา

ตามประเพณีปฏิบัติของเทศกาลแรกนาขวัญ ผู้ร่วมพิธีจะตั้งเรียงรายของเสี่ยงทาย 7 ชนิดใส่ในภาชนะที่ทำจากเงิน ได้แก่ ข้าว ถั่วเขียว ข้าวโพด งา หญ้า น้ำ และเหล่า เพื่อให้ "พระโค" เลือกสรรค์ ในพระราชพิธีปีนี้ "พระโค" เลือกกันเพียงข้าวโพดอย่างเดียว โหรหลวงจึงคาดว่า ปีนี้การเก็บเกี่ยวข้าวโพดของกัมพูชาจะได้รับผลอุดมส,บูรณ์ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น