เด็กปักกิ่งร้อยละ 90 เข้าคอรส์อังกฤษ จ่ายปีละกว่า 5,000 หยวน
 การเผยแพร่:2013-06-19 08:51:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ผลการสำรวจฉบับหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่า เด็กกรุงปักกิ่งร้อยละ 90 เข้าคอรส์เรียนภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตกปีละประมาณ 5,000 หยวน โดยเด็กที่เข้าคอร์สอังกฤษมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมปลายขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น