จีนและอาเซียนกระชับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
 การเผยแพร่:2013-09-05 16:00:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา การประชุมว่าด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านนวัตกรรมจีน-อาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี นายวั่น กัง รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวในที่ประชุมว่า จีนกับประเทศอาเซียนควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการใช้นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หารือเรื่องการสร้างนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายวั่น กังกล่าวว่า จีนยินดีร่วมมือกับประเทศอาเซียนในด้านการวางแผน ก่อสร้าง ดำเนินการและบริหารนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ สองฝ่ายยังสามารถร่วมกันสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในระยะยาว ผลักดันการใช้บุคลากรและการถ่ายโอนเทคโนโลยีการเกษตร ยกระดับการเกษตรของประเทศต่างๆให้สูงขึ้น

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น