ชาวเวียดนามไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น มุ่งเพิ่มความสามารถและมีงานทำ
 การเผยแพร่:2015-01-23 15:32:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองชาวเวียดนามแห่กันส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศมากถึง 125,000 คน ค่าใช้จ่ายรวมปีละกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปี 2013 ปีเดียว จำนวนชาวเวียดนามที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากความไม่พอใจต่อระบบการเรียนการสอนภายในประเทศ

ข้อควรทราบคือ ระบบการเรียนการสอนของเวียดนามในขณะนี้เน้มแต่การถ่ายทอดความรู้อย่างเดียว โดยมองข้ามการเพิ่มความสามารถของนักเรียน ทั้งมุ่งแต่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ดั่งเช่นที่ระบุไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 ว่า ระบบการเรียนการสอนของเวียดนามยังห่างจากการเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนั้นจึงต้องปฏิรูประบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทั้งสังคมเวียดนามในขณะนี้

สถิติระบุว่า ขณะนี้ ชาวเวียดนามที่เรียนต่อในออสเตรเลียมีกว่า 20,000 คน ในสหรัฐอเมริกา 16,500 คน และอังกฤษ 5,000 คน ส่วนชาวเวียดนามที่ไปเรียนต่อในประเทศรอบข้างก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี 2013 ชาวเวียดนามที่เรียนในจีนมีกว่า 13,000 คน จีนกลายเป็นแหล่งเรียนสำคัญของชาวเวียดนาม

ข้อควรทราบอีกแง่หนึ่งก็คือ การเลือกไปเรียนต่อในต่างประเทศ ด้านหนึ่งเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น และอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สามารถแข่งขันหางานทำได้มากขึ้น แม้ว่าช่วงสิบกว่าปีมานี้ เศรษฐกิจเวียดนามกระเตื้องขึ้นมาก แต่เวียดนามยังคงอยู่ในข่ายประเทศกำลังพัฒนา มีสภาพใกล้เคียงกับประเทศเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาทั่วไป จึงทำให้ระบบการเรียนการสอนและระบบอื่นๆ ยังคงมีความเหลื่อมล้ำกับประเทศพัฒนา

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น