ธุรกิจ 20 แห่งของจีนและประเทศอาเซียนร่วมกันเปิดตัวหนังสือริเริ่มว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตร
 การเผยแพร่:2015-02-06 17:31:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อค่ำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการพาณิชย์จีน-อาเซียน คณะกรรมการอาเซียนสาขากรุงปักกิ่ง ร่วมกันมอบรางวัล "ธุรกิจจีนที่เข้าตลาดอาเซียนด้วยความสำเร็จปี 2014" และ "ธุรกิจอาเซียนที่เข้าตลาดจีนด้วยความสำเร็จปี 2014" แก่ 20 ธุรกิจที่กรุงปักกิ่ง

ในพิธีมอบรางวัล ธุรกิจดังกล่าวร่วมกันเปิดตัวหนังสือริเริ่มว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรระหว่างผู้แทนนักธุรกิจจีน-อาเซียน 2015 โดยระบุว่า จะสนับสนุนและเข้าร่วมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน และเสนอให้นักธุรกิจสองฝ่ายกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการพัฒนาธุรกิจตามแนวโน้มการเป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค พร้องระบุว่า นักธุรกิจของสองฝ่ายควรดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ แข่งขันกันอย่างเที่ยงธรรม ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายของประเทศเป้าหมาย เคารพวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเป้าหมาย ส่งเสริมสังคมที่จำเป็น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น