ไทยใช้มาตรการหลายประการเพื่อส่งเสริมการส่งออก
 การเผยแพร่:2015-05-13 16:40:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

หนังสือพิมพ์จิงจี้รึเป้ารายงานว่า สำหรับประเทศที่อาศัยการส่งออกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว การส่งออกแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจมาโดยตลอด ตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเป็นต้นมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา การส่งออกของไทยก็ไม่ค่อยน่าพอใจด้วย

สถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ไตรมาสแรกของปี 2015 การส่งออกของไทยเติบโตเป็นลบ 4% โดยในสองเดือนแรก ยอดการส่งออกมีเพียงประมาณ 34,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีจึงเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการที่จำเป็น คือ เน้นให้วิสาหกิจเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของผลิขภัณฑ์ และให้ผลิตภัณฑ์และการบริการมีความหลากหลายมากขึ้น และจะเพิ่มการเก็บภาษีรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจ เพื่อให้เงินทุนไหลกลับประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมจะเพิ่มการสนับสนุนทางการคลังในการอุดหนุนการเกษตร ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 1 ล้านบาทแก่หมู่บ้านที่ปลูกข้าวทุกหมู่บ้าน และปล่อยกู้แก่เกษตรกรด้วยนโยบายพิเศษยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลิตผลการเกษตรอื่นๆ การใช้มาตรการดังกล่าวนี้จะทำให้การส่งออกของไทยเติบโตขึ้น 1% ในปีนี้

อีกด้านหนึ่ง การท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มที่ดีในปีนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิว ซึ่งจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไทยได้ผ่อนคลายนโยบายออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน จะมีชาวจีนมากยิ่งขึ้นมาเที่ยวประเทศไทย

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น