ประธานาธิบดีจีนเขียนบทความเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเวียดนาม
 การเผยแพร่:2015-11-05 17:55:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ระหวางการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีนได้เขียนบทความลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เยินเซินของเวียดนามในหัวข้อ "ร่วมมือกันสร้างอนาคตงดงามของจีนกับเวียดนาม"

บทความระบุว่า ตามคำเชิญของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนาม ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ นับเป็นการเยือนเสมือนไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน

ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรแท้ สหายที่สนิทกันและหุ้นส่วนที่ดี จีนยืนยันสนับสนุนเวียดนามเดินหนทางสังคมนิยมที่สอดคล้องกับลักษณะของประเทศ ผลักดันการปฏิรูปทุกด้าน จีนจะยึดถือหลักการเป็นญาติดีกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิบัติตามทฤษฏีทางการทูตที่เป็นที่ยอมรับกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยความจริงใจ มุ่งสร้างประชาคมเอเชีย ผลักดันความสัมพันธ์ระระหว่างจีนกับเวียดนามในยุคสมัยใหม่ให้พัฒนาด้วยดีและมั่นคง

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น