เวียดนามกังวลหลัง TPP เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ววัตถุดิบสิ่งทออาจไม่เพียงพอ
 การเผยแพร่:2016-02-04 15:20:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หนังสือพิมพ์ไซง่อน หงาน ฟง(Saigon Giai Phong)เวียดนามรายงานว่า เวียดนามมีการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับประเทศหุ้นส่วนในข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ค่อนข้างมาก หลังจาก TPP เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ภาษีศุลกากรส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปประเทศหุ้นส่วน TPP จะเป็นศูนย์ แต่เนื่องจากวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์สิ่งทอส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งผลิตของ TPP จะทำให้เวียดนามไม่ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับภาษี

เวียดนามมีวิสาหกิจสิ่งทอประมาณ 4,000 แห่ง เป็นวิสาหกิจต่างประเทศมี 650 แห่ง วิสาหกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีร้อยละ 70 วิสาหกิจสิ่งทอมีร้อยละ 17 วิสาหกิจปั่นด้ายเป็นร้อยละ 6 วิสาหกิจพิมพ์ลายและย้อมสีเป็นร้อยละ 4 ส่วนวิสาหกิจเกี่ยวกับกิจการสิ่งทออื่นๆ เป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากิจการปั่นด้าย ทอผ้าพิมพ์ลายและย้อมสีสิ่งทอค่อนข้างอ่อนแอ การตอบสนองด้านวัตถุดิบสิ่งทอยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น