จีนช่วยมาเลเซียเปิดทางรถไฟ
 การเผยแพร่:2016-07-01 18:13:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดพิธีเปิดทางรถไฟ (Light Rail) สายอัมปางมาเลเซีย (Ampang) ส่วนต่อขยาย วิสาหกิจจีนหลายแห่งร่วมการก่อสร้าง ดาโต๊ะซรี นาจิบ ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมพิธีโดยกล่าวขอบคุณฝ่ายต่างๆ ร่วมถึงวิสาหกิจจีนที่ร่วมมือใช้ความพยายามเพื่อเปิดใช้งานอย่างราบรื่น การสร้างทางรถไฟส่วนต่อขยายจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนท้องถิ่น และผลักดันการพัฒนาการขนส่งมวลชนสาธารณะของมาเลเซียด้วย

ส่วนต่อขยายของทางรถไฟ (Light Rail) สายอัมปางผ่านเขตสำคัญของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ระยะทาง 36 กิโลเมตรรวม 8 สถานี


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น