กระทรวงการคลังสปป.ลาวประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าเข้าแดนร้อยละ 10
 การเผยแพร่:2016-09-01 15:35:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

มื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังสปป.ลาวประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแก่บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป พลเมืองลาว นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือชาวต่างชาติที่ประจำลาวคนใดนำสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าแดนลาว มูลค่ามากกว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาสินค้า แต่สำหรับของใช้ในชีวิตประจำวันของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำเข้าออกแดนลาวบ่อยๆ คือเดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง หากราคาไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐฯ ไม่ต้องเสียภาษี


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น