ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว
 การเผยแพร่:2017-07-21 16:53:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า จีน-อาเซียนมีดินแดนติดต่อกัน และมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน เพื่อกระชับความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศจีนและมณฑลกุ้ยโจวร่วมกันจัดงานสัปดาห์แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียนถึง 9 ครั้ง ซึ่งเป็นเสมือนสะพานเชื่อมจีน-อาเซียนทางการศึกษา

ด้วยแรงกระตุ้นจากการพัฒนายุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ความร่วมมือด้านการศึกษราจีน-อาเซียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว สถิติระบุว่า จนถึงปี 2016 ที่ผ่านมา ในบรรดานักเรียนต่างชาตินั้น มีนักเรียนจากอาเซียนกว่าร้อยละ 70 เพิ่มมากกว่าปี 2008 ถึง 509 เท่าขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น