บทวิเคราะห์ วิสาหกิจจีนมีความมั่นใจในการชนะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 การเผยแพร่:2020-02-11 17:27:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สองวันมานี้ วิสาหกิจจีนทยอยฟื้นฟูการผลิต องค์กรต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(หรือ NCP ) ของคณะรัฐมนตรีจีนออกหนังสือเวียนให้พื้นที่ต่างๆ เน้นป้องกันและควบคุม ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ฟื้นฟูการผลิตอย่างมีระเบียบ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน วิสาหกิจจีนอาศัยปัจจัยช่วยเหลือหลายด้าน ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ พยายามค้นหาจุดเติบโตจุดใหม่ บุกเบิกช่องว่างใหม่ของการพัฒนา

วิสาหกิจคือองค์ประกอบสำคัญในระดับที่เล็กที่สุดของเศรษฐกิจ การที่วิสาหกิจจะดำเนินกิจการอย่างไร ถือเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ การควบคุมและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีต่อวิสาหกิจจีนให้น้อยที่สุดนั้น เป็นจุดสำคัญของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน วิสาหกิจในแวดวงต่างๆ ของจีนจึงใช้ความพยายามในการต่อสู้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ พร้อมๆ กับการฟื้นฟูการผลิต ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเยียวยาตัวเองอย่างใหญ่หลวง พร้อมกันนี้รัฐบาลจีนก็เปิดทางให้นโยบายช่วยเหลือวิสาหกิจฟื้นฟูการผลิตอย่างเต็มที่

ที่แน่นอนคือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่แต่วิสาหกิจยังมีความมั่นใจ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น คือเศรษฐกิจจีนยังคงมีพื้นฐานที่ดี ปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์ทั้งจีนและต่างประเทศล้วนเห็นว่า แม้วิกฤตในครั้งนี้จะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจจีน แต่ก็เป็นผลกระทบแบบชั่วคราว และเป็นระยะๆ  พื้นฐานของการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเศรษฐกิจจีนยังคงเดิม เศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต จุดเด่นต่างๆ ของจีน เช่นตลาดที่มีประชากร 1,400 ล้านคนของจีน ห่วงโซ่การผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก บุคลากรทางเทคโนโลยีจำนวนมาก ล้วนเป็นหลักประกันของการพัฒนาของเศรษฐกิจจีน และความมั่นใจของวิสาหกิจจีน (Dan/Bo)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น