เมืองอู่ฮั่นได้ใช้โรงพยาบาลชั่วคราว 7 แห่ง เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัส
 การเผยแพร่:2020-02-13 18:18:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ กองบัญชาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของเมืองอู่ฮั่นเปิดเผยว่า เพื่อดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคให้ได้มากที่สุด ปัจจุบัน เมืองอู่ฮั่นได้ใช้โรงพยาบาลชั่วคราว 7 แห่ง และหน่วยงานที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 40 แห่ง ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

แหล่งข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันในโรงพยาบาลชั่วคราว 7 มีแพทย์และพยาบาลจำนวน 4,966 คน ตั้งแต่เริ่มรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนถึงเวลา 07.00 น.ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ได้รับและรักษาผู้ป่วยจำนวน 4,313 คน

สำหรับการรับและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หน่วยงานรักษาพยาบาลตามกำหนดของเมืองอู่ฮั่นทั้งหมดมีกว่า 40 แห่ง รวมกับโรงพยาบาลหั่วเสินซานและเหลยเสินซาน ปัจจุบัน มีเตียงผู้ป่วยรวมถึง 12,000 เตียง ซึ่งจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยอาการหนักและอยู่ในขั้นวิกฤต

นอกจากนี้ เมืองอู่ฮั่นยังจะใช้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจประชาชนในเมืองทั้งหมด ตามหลักการที่ว่า “ตรวจทุกบ้าน ตรวจทุกคน ตรวจทุกวัน” บนพื้นฐานของมาตรการ “ผู้ป่วยมีไข้ขึ้นต้องไปรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้” และ “ใช้การบริหารแบบปิดในเขตชุมชนทั้งหมด” จนถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 11 กุมพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจชาวเมืองอู่ฮั่นจำนวน 10.581 ล้านคน ของ 4. 226 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกันได้เพิ่มจำนวนการตรวจกรดนิวคลีอิกให้มากขึ้น ซึ่งในอู่ฮั่นขณะนี้มี 38 หน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ สามารถตรวจได้จำนวนกว่า 8,000 คนต่อวัน ซึ่งในตอนแรกทำได้เพียง 200 คน เท่านั้น ถือเป็นการลดเวลาการวินิจฉัยผู้ป่วยให้สั้นลงอย่างมาก (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น