กต.จีนระบุ วิสาหกิจจีนและต่างชาติร่วมโครงการ“1 แถบ 1 เส้นทาง”ด้วยความเปิดเผยและโปร่งใส
 การเผยแพร่:2020-02-19 21:04:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ในที่ประชุมแถลงข่าวทางออนไลน์ นายเกิ่ง ส่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบข้อซักถามว่า ภายใต้กรอบ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจจีนหรือวิสาหกิจต่างชาติ ล้วนจะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้วยความเปิดเผยและมีความโปร่งใส ตามกฎเกณฑ์ของตลาดและหลักการที่เป็นธรรม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีรายงานข่าวว่า บริษัทเหล็กและเหล็กกล้าบางรายของสหรัฐอเมริกากล่าวตำหนิจีนให้เงินอุดหนุนและใช้ข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” ช่วยให้บริษัทจีนมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันแบบไม่เป็นธรรม สร้างความเสียหายแก่บริษัทประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนั้น โฆษกจีนย้ำว่า ข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” เป็นข้อริเริ่มความร่วมมือเศรษฐกิจข้อหนึ่ง และเป็นโครงการสาธารณะระหว่างประเทศโครงการหนึ่ง ได้ยึดหลักการร่วมหารือ ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมเข้าถึง ซึ่งเป็น “กฎทองคำ” ที่รวมถึงแนวคิดความร่วมมือแบบเปิดเสรี เปิดกว้าง และโปร่งใส โดยการเปิดประมูลและการเข้าประมูลโครงการต่างๆ ล้วนดำเนินการด้วยความโปร่งใสทั้งสิ้น (YIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ