ปธน.จีน-เกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์ ย้ำการระบาดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าระหว่างกันชั่วคราว
 การเผยแพร่:2020-02-21 19:58:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้โทรศัพท์ติดต่อกับนายมุน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ตามการนัดหมาย โดยเขาชี้ว่า ขณะที่ประชาชนจีนทั่วประเทศกำลังต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้โทรศัพท์มาแสดงความปรารถนาดีและการสนับสนุน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคี แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศในฐานะเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและร่วมแรงร่วมใจกัน

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า โรคโควิด-19 ไม่สามารถทำลายพื้นฐานอันแข็งแกร่งของจีนในการพัฒนาระยะยาว จีนจะลดผลกระทบให้น้อยที่สุด ตลอดจนพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กำหนดไว้

ด้านนายมุน แจอิน กล่าวว่า เกาหลีใต้และจีนเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด ความยากลำบากของจีนถือเป็นความยากลำบากของเกาหลีใต้ ทั้งนี้ เกาหลีใต้พร้อมที่จะเป็นฝ่ายเดียวกับจีน ให้ความช่วยเหลือจีนและดำเนินความร่วมมือ ตลอดจนถือโอกาสนี้พัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ(Tim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ