จีนทุ่มงบ 5,700 ล้านหยวนสนับสนุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 การเผยแพร่:2020-02-28 16:44:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน จัดสรรงบประมาณ 5,700 ล้านหยวน ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนแรกใน “โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13” เพื่อสนับสนุนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวัฒนธรรม การรักษามรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยว และการบริการสาธารณะ รวม 485 โครงการ ทำให้มูลค่าการลงทุนในวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของรัฐบาลจีนอยู่ที่ 27,800 ล้านหยวน แบ่งเป็นโครงการทางวัฒนธรรม 6,100 ล้านหยวน โครงการมรดก 9,700 ล้านหยวน และโครงการการท่องเที่ยว 12,000 ล้านหยวน

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง กล่าวว่า แม้สถานการณ์โรคระบาดทำให้การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหยุดการพัฒนาชั่วคราว แต่การลงทุนของรัฐบาลจีนจะผลักดันโครงการให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสนองต่อความต้องการอย่างเร่งด่วนของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมภายหลังสถานการณ์โรคระบาดสิ้นสุดลง ตลอดจนขยายศักยภาพของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Tim/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น