นายแพทย์ปาเลสไตน์เคียงบ่าเคียงไหล่ชาวอู่ฮั่นต้านโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-03-04 15:40:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ตั้งแต่เมืองอู่ฮั่นเกิดการระบาดของโควิด-19  มีชาวต่างชาติในเมืองอู่ฮั่นส่วนหนึ่งทยอยกันจากไป  แต่ก็มีชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้จากไป  พวกเขาเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวอู่ฮั่นเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโควิด-19

นายอาลี วารี นายแพทย์ชาวปาเลสไตน์ใช้ชีวิตในจีนเป็นเวลา 25 ปีแล้ว  สามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง   ตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา  เขามาเรียน  ทำงาน  และใช้ชีวิตในจีน  นายอาลี วารีเคยประกอบอาชีพเป็นนายแพทย์  แต่ปัจจุบันทำงานในบริษัทชีววิทยาแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น  หลังจากโควิด-19 แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นเป็นต้นมา  เขากับชาวปาเลสไตน์อีก 4 คนล้วนไม่คิดจากไป    การที่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ในเมืองอู่ฮั่นต่อไป  ก็เพื่อสนับสนุนชาวอู่ฮั่นต่อต้านโควิด-19

นายอาลี วารี ระบุว่า  เขาร่วมกับเพื่อนชาวอาหรับอีกกว่า 30 คนยื่นขอเป็นอาสาสมัครในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เมืองอู่ฮั่น  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือชาวอู่ฮั่นและชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นเท่าที่จะทำได้ (Yim/Zhou)  


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ