บริษัทการรถไฟกลุ่ม 6 ของจีนฟื้นดำเนิน 170 โครงการ
 การเผยแพร่:2020-03-09 16:24:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

จากการเปิดเผยของบริษัทการรถไฟกลุ่ม 6 ของจีน (China Railway Sixth Group Co.Ltd) ว่า จนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทได้ฟื้นฟูการดำเนินโครงการ 170 โครงการทั่วประเทศ

\

ทางบริษัทได้ใช้มาตรการหลายอย่าง เพื่อเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมเร่งฟื้นฟูการทำงาน เช่น จัดการการป้องกันเชื้อในสายการผลิต และจัดการทรัพยากรการผลิตออนไลน์ เก็บสถิติและดูแลสุขภาพของพนักงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ใช้ระบบสแกนบัตรไอดีคนงานก่อสร้าง และเพิ่มการตรวจตราในสถานที่การก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังพยายามแก้ไขปัญหาการทำงาน เช่น มี 3 โครงการได้เหมารถไปรับคนงานกว่า 700 คนจาก 10 พื้นที่ อีก 6 โครงการได้แจ้งคนงานท้องถิ่น  และอีก 10 โครงการได้ใช้มาตรการเบิกค่าเดินทาง หรือให้ค่าชดเชยการเดินทางสำหรับคนงานที่กลับมาทำงาน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานได้อย่างมาก (Bo/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ