28 หน่วยงานจีนร่วมขจัดความยากจนด้วยการบริโภค
 การเผยแพร่:2020-03-20 16:28:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนระบุว่า เพื่อดำเนินนโยบายขจัดความยากจนด้วยการส่งเสริมการบริโภค คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนร่วมกับกระทรวงการเกษตรจีน กระทรวงพาณิชย์จีนและอื่นๆ รวม 28 หน่วยงาน ร่วมดำเนินโครงการเฉพาะกิจขจัดความยากจนด้วยการบริโภคประจำปี 2020

โครงการดังกล่าวจะจัดวางนโยบาย เงินทุนและทรัพยากรของ 28 หน่วยงาน แก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรขายไม่ออก ส่งเสริมการใช้จ่ายด้านบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ยากจนด้วยช่องทางต่างๆ รับมือกับผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สถิติแสดงว่า เมื่อปี 2019 ภาคตะวันออกของจีนมีการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากพื้นที่ยากจนโดยตรงเป็นจำนวน 48,300 ล้านหยวน หน่วยงานรัฐบาลกลางจีนมีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ยากจนเป็นจำนวน 15,400 ล้านหยวน นำวิสาหกิจและหมู่คณะทางสังคมช่วยเหลืองานจำหน่ายสินค้าเกษตรกว่า 1 แสนล้านหยวน (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น