สองพี่น้องร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือ
 การเผยแพร่:2020-04-21 18:33:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

อาสาสมัครจีนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวชาวปากีสถานที่ยากจนและประสบกับความยากลำบาก (tim/kt/peng)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ