จีนแบ่งปันประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักแก่ทั่วโลก
 การเผยแพร่:2020-04-26 16:06:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักในเมืองอู่ฮั่นรายสุดท้ายหายดีแล้ว ทำให้อู่ฮั่นไม่มีผู้ป่วยหนักอีกต่อไป นายหม่า เสี่ยวเหว่ย ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติของจีน กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ จีนสามารถแบ่งปันแก่ทั่วโลก

อัตราการหายป่วยของผู้ติดเชื้อในเมืองอู่ฮั่นอยู่ที่ 92.2% วันที่  19 กุมภาพันธ์ อู่ฮั่นมีจำนวนผู้ป่วยหนักสูงสุด 9,689 ราย ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือผู้ป่วยหนักอยู่แล้ว อัตราส่วนผู้ป่วยหนักที่รักษาหายเป็นปกติอยู่ที่  88.9% ทำให้จีนมีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่การแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และด้านโรคระบาด ได้ร่วมกันสร้างระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  ขณะที่แพทย์และพยาบาลรวมกว่า 42,000 คน ทั่วประเทศได้ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยและบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ

นายหม่า เสี่ยวเหว่ย กล่าวว่า ด้านการรักษาพยาบาล จีนมีลักษณะพิเศษ คือ หนึ่ง รักษาตามหลักการขั้นพื้นฐานและอาการที่ต่างกันของผู้ป่วยแต่ละคน สอง แพทย์ในโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ห่างไกลสามารถร่วมมือกันได้ สาม ใช้การรักษาแบบผสมผสานกับการดูแลสุขภาพ และสี่ ใช้วิธีการรักษาตามระบบการบริหาร

นอกจากผู้ป่วยโควิด-19 หายดีแล้ว ยังมีผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการรักษาต่อไป ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลระดับสูงในเมือง ซึ่งทางการเมืองอู่ฮั่นได้จัดการเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว (Tim/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ