น้ำตกใหญ่ในเขตภูมิลักษณ์ตันเสีย มณฑลกุ้ยโจว
 การเผยแพร่:2020-04-28 15:31:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เขตภูมิลักษณ์ตันเสีย เมืองชื่อสุ่ย มณฑลกุ้ยโจว มีน้ำตกใหญ่ซึ่งสูง 76 เมตร กว้าง 80 เมตร ขนาดใหญ่ที่สุดของเขตภูมิลักษณ์ตันเสียทั้งจีนและโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากทุกปี (Yim/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ