จีนส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
 การเผยแพร่:2020-04-28 15:33:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 26 เมษายน เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก  โดยในปีนี้มีประเด็นว่า  สร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตสีเขียว

ในวันเดียวกัน  สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกรายงานผลความคืบหน้าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของจีนกับบรรยากาศการประกอบธุรกิจ  โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งได้บรรยายสรุปเรื่องจีนกับการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น  ตลอดจนความคืบหน้าและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายเซิน ฉางหวี่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนระบุว่า  ประชาชนไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น  หากยังเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้และการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย  หวังว่า  ประชาชนจะเข้าร่วมและสนับสนุนการสร้างสรรค์เพื่อให้จีนเป็นประเทศที่เข้มแข็งในด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จีนผลักดันการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง  ทั่วประเทศจีนมีศูนย์คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 31 แห่ง  ศูนย์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาความเร็วสูง 20 แห่ง  และศูนย์ช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 76 แห่ง  ซึ่งศูนย์เหล่านี้ได้ให้บริการเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Bo/Zhou) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ