ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ของไทยชี้ประสบการณ์ต่อสู้กับไวรัสของจีนมีความสำคัญต่อไทย
 การเผยแพร่:2020-04-29 11:33:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของจีนและไทยได้จัดการประชุมทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการรักษาโควิด-19 โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมกล่าวว่า ประสบการณ์อันล้ำค่าของแพทย์จีนมีความหมายสำคัญต่อประเทศไทยในการรักษาโควิด-19 ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไทยยังเห็นว่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้มีที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นในห้องแล็บ

โดยผู้เชี่ยวชาญจีนที่ร่วมประชุมมาจาก China-Japan Friendship Hospital ซึ่งล้วนแต่เป็นแพทย์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจโควิด-19 ที่มณฑลหูเป่ย ส่วนคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาโรคติดเชื้อ แผนกทางเดินหายใจ แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม และแผนกผู้ป่วยหนักจำนวน  7 ท่าน

\

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากจีนและไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาโควิด-19 เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า เชื่อว่า ประสบการณ์จากจีนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของไทยดูแลชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ และยังขอบคุณจีนที่ได้ส่งเวชภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อและยาที่เกี่ยวข้องให้กับไทย ซึ่งหากไม่มีความช่วยเหลือจากจีน อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในไทยน่าจะสูงกว่านี้

ด้าน นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของไทยกล่าวว่า ประสบการณ์การต่อสู้กับไวรัสของจีนมีความหมายสำคัญสำหรับไทย

นพ.อมร ลีลารัศมี  นายกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อกล่าวว่า วงการแพทย์จีน-ไทยดำเนินความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ในช่วงการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งสองประเทศก็สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง(Cui/Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ