นายกฯจีนเน้น เสริมสร้างการควบคุมและปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจ มหภาค
 การเผยแพร่:2020-05-12 16:22:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 พ.ค. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอต้วลง   ทำให้จีนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน  จึงเสนอให้เพิ่มการปรับปรุงและควบคุมนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  โดยเน้นการประกันงาน 6 ด้าน ได้แก่ การมีงานทำและชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน   ความปลอดภัยของภาคส่วนที่เป็นเอกเทศของตลาด   ความปลอดภัยด้านธัญญาหารและพลังงาน   ความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน   ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของสังคมในระดับชุมชนอย่างราบรื่น  

นอกจากนี้  ยังต้องเน้นให้งานอีก 6 ด้านมีความมั่นคง ได้แก่  การจ้างงาน  การเงิน  การค้าต่างประเทศ  การลงทุนจากต่างประเทศ   การลงทุนภายในประเทศ   และการคาดการณ์ด้านการตลาด

นายกฯหลี่ เค่อเฉียง กล่าวด้วยว่าต้องถือการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อมให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค    ต้องพึ่งพาการปฏิรูปและเปิดประเทศในการกระตุ้นการบริโภคและการตลาด   พยายามให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดไว้ (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ