จีนบรรลุเป้าหมายสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2019
 การเผยแพร่:2020-05-22 14:53:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 พฤษภาคม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวรายงานว่า ปี2019 ที่ผ่านมา ภายใต้สภาพการณ์ที่การพัฒนาต้องเผชิญกับความท้าทายและยากลำบากต่างๆ จีนสามารถบรรลุซึ่งเป้าหมายสำคัญประจำปี 2019 เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมั่นคง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ปูฟื้นฐานสำคัญให้กับการบรรลุซึ่งการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน โดยยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีประจำปี 2019 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 99.1ล้านล้านหยวนอัตราการจ้างงานใหม่ในตัวเมืองเป็น 13,520,000 คน ผู้ยากจนในชนบทลดลง 11,090,000 คน รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า 30,000 หยวน (Yim/kt/peng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ