ปธน.จีน-พม่าส่งสารแสดงความยินดีครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
 การเผยแพร่:2020-06-10 12:08:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า   วันที่ 8 มิ.ย. ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนและ ปธน. อู วิน หมินท์ ของพม่า ต่างส่งสารแสดงความยินดีต่อกันเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-พม่า

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวในสารแสดงความยินดีว่าโลกปัจจุบันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา  ขณะนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-พม่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่อนาคต   ข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-พม่าเป็นอย่างมาก   ยินดีทำงานร่วมกับท่านประธานาธิบดี อู วิน หมินท์ เพื่อสร้างประชาคมจีน-พม่าที่มีอนาคตร่วมกัน  กระชับการไปมาหาสู่กันในระดับสูง  เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมือง ลงลึกถึงความร่วมมือภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ   ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกลไกพหุภาคี  และยินดีที่ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  มิตรที่ดี  หุ้นส่วนที่ดี และเป็นพี่น้องที่ดีตลอดไป  (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ