จีนเปิดมาตรฐานการประเมินบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตชุดแรกในการประชุมอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตโลก 2020
 การเผยแพร่:2020-06-16 16:49:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

การประชุมอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตโลกปี 2020   เริ่มต้นขึ้นผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 15 มิถุนายน ไฮไลต์ของการประชุมในครั้งนี้ คือการเปิดตัวมาตรฐานการประเมินความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตชุดแรกของจีน

มาตรฐานชุดดังกล่าว มุ่งเน้นไปยัง 8 ทิศทางรวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม  การกำหนดโลโก้ แพลตฟอร์ม ข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การรักษาความปลอดภัย ขอบเขต แอพพลิเคชัน และแบ่งงานตาม 41 ตำแหน่งงาน  โดยระบุความสามารถจาก 4 มติ คือความสามารถทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางเทคนิค   ความสามารถในการดำเนินโครงการ การประกาศใช้มาตรฐานนี้ทำให้วงการต่างๆ อบรบเจ้าหน้าที่ตามความต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เน้นการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐาน ช่วยให้การอบรมบุคลากรในสาขางานนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีความหมายและแนวทางในอนาคต (Bo/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ