ปธน.จีนบรรยายความสัมพันธ์จีน-ยุโรปหลังโควิด
 การเผยแพร่:2020-06-23 16:39:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 22 มิถุนายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้พูดคุยกับผู้นำสหภาพยุโรปผ่านระบบทางไกล

\

นายสี จิ้นผิง กล่าวต่อกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรปว่า จีนต้องการสันติภาพแต่ไม่ต้องการการผูกขาด จีนเป็นโอกาสแต่ไม่ใช่ภัยคุกคาม จีนเป็นหุ้นส่วนแต่ไม่ใช่คู่แข่ง จีนและยุโรปควรเคารพกัน แสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง เพิ่มพูนความเข้าใจและความไว้วางใจ ขยายผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างความร่วมมือ แก้ไขปัญหาระหว่างการพัฒนา ด้านผู้นำสหภาพยุโรปกล่าวว่า ฝ่ายยุโรปจะใช้ความเปิดเผยและตรงไปตรงมา ดำเนินการเจรจาทางยุทธศาสตร์กับจีน ขยายความรับรู้ร่วมกัน

\

นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า จีนและยุโรปต่างเป็นกำลังสำคัญของโลก เป็นตลาดใหญ่สองแห่ง ข้อเสนอและความร่วมมือของสองฝ่ายมีความหมายสำคัญต่อทั่วโลก

\

นายสี จิ้นผิงยังระบุด้วยว่า จีนและยุโรปเป็นกำลังสำคัญที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงของทั่วโลก ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่เคยมีในรอบ 100 ปี สภาพการระบาดของโควิดจะกระตุ้นข้อขัดแย้งและการปะทะให้รุนแรงยิ่งขึ้น จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาที่ใหญ่ที่สุด การที่จีนและยุโรปส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและประสานงานในประเด็นปัญหารอบโลกนั้น จะสามารถแสดงบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก  

ปีนี้ในวาระครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป ที่เมื่อปี 2003 จีนและยุโรปได้ประกาศความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนรอบด้าน (Bo/Lin/Zhou)


ช่องแนะนำ