จีนเตือนประชาชนต้านโควิด-19 ต่อเนื่องช่วงเทศกาลบ๊ะจ่าง
 การเผยแพร่:2020-06-24 15:44:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 23 มิถุนายน  กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้ออกประกาศเตือนผ่านทางเว็บไซต์ เรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลบ๊ะจ่างประจำปี 2020  โดยระบุว่า  เทศกาลบ๊ะจ่างใกล้จะมาถึง  ขอให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคโควิด-19 และระวังเรื่องความปลอดภัยในการออกเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาล

คำเตือนระบุว่า  ปัจจุบัน  สถานการณ์ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ซึ่งกลายเป็นภาวะปกตินี้ จักเป็นภาระหน้าที่อันหนักอึ้งต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจำต้องติดตามระดับความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่หน่วยงานป้องกันและควบคุมโควิด-19 ส่วนท้องถิ่นเผยแพร่อย่างใกล้ชิด  รักษาความระมัดระวังต่อไป  ไม่ประมาทอย่างเด็ดขาด  อีกทั้งต้องป้องกันตัวเองให้ดี  เช่น  สวมหน้ากาก  หมั่นล้างมือ   วัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ  ฆ่าเชื้อโรคบ่อยครั้ง   ไม่ชุมนุมกัน  และเปิดหน้าต่าง  เป็นต้น  นอกจากนี้  เวลาออกเดินทางและใช้บริการการขนส่งมวลชน  หรือเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องรักษาระยะห่างกับผู้อื่น   เวลารับประทานอาหารในร้านอาหาร  ต้องรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร  อีกทั้งไม่ใช้จานและตะเกียบร่วมกัน  (Yim/Zhou)   


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ