หมู่บ้านโบ๋โห้วขจัดความยากจนด้วยเกสต์เฮ้าส์
 การเผยแพร่:2020-06-30 15:20:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

นายถาน จงเซียน เกษตรกรจากหมู่บ้านโบ๋โห้ว เมืองซานเอี้ย มณฑลไหหลำของจีน เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นครกว่างโจว โดยไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิดมาเป็นเวลานาน แม้ว่าเขาจะมีฐานะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความฝันที่อยากจะทำให้เป็นจริง หลายปีมานี้ความฝันที่ใหญ่ที่สุดของนายถาน จงเซียนก็คือ ช่วยพี่น้องร่วมหมู่บ้านให้มีฐานะดีขึ้น เขาบอกว่าที่หมู่บ้านโบ๋โห้วมีทรัพยากรที่ดี เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ทำธุรกิจการท่องเที่ยว

หมู่บ้านโบ๋โห้วติดกับอ่าวเอี้ยหลง และอ่าวไท่หยาง แต่ไม่เคยประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีการเริ่มต้นและไม่มีผู้มีความรู้ในธุรกิจดังกล่าว แม้จะอยู่ในทำเลดีแต่ไม่เคยได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น

ในปี 2013 รัฐบาลท้องถิ่นได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านโบ๋โห้วขนานใหญ่ โดยถือเอาการพัฒนาเกสต์เฮ้าส์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ด้วยการอุดหนุนจากรัฐบาล นายถาน จงเซียน จึงมีเกสต์เฮ้าส์เป็นของตนเองในชื่อ “ไห่น่าเจ๋ย์”

ด้วยความพยายามกว่า 3 ปี เกสต์เฮ้าส์ “ไห่น่าเจ๋ย์” ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแห่งนี้  ทำให้นายถาน จงเซียนมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในหมู่บ้านให้เดินทางกลับมาก่อร่างสร้างตัวที่บ้านเกิด ทำให้หมู่บ้านโบ๋โห้วพัฒนาขึ้นเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการเปิดเกสต์เฮ้าส์และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว (Dan/Bo)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ