เขตชนเผ่าทิเบต มณฑลชิงไห่พัฒนาการท่องเที่ยวชนบท
 การเผยแพร่:2020-06-30 15:21:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

หลายปีมานี้ ชาวบ้านในอำเภอกุ้ยเต๋อ เขตชนเผ่าทิเบต มณฑลชิงไห่ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาหลายชั่วอายุคน ได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดสู่การท่องเที่ยวชนบท ดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ลองเรียนรู้ทำการเกษตรเพาะปลูกด้วยตนเอง จนทำให้ชาวบ้านท้องถิ่นมีฐานะดีขึ้น ไปพร้อมกับอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศให้ดี (Yim/Chu)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ