รายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 การเผยแพร่:2020-07-10 12:08:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 28 พฤษภาคม พิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 3ได้ลงมติผ่าน ‘ประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน’ และประกาศต่อสังคมในวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของจีน โดยมีมาตราทั้งหมด 1,260 มาตรา ครอบคลุมด้านต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

ศาสตรจารย์หวัง อี้ผู้อำนวยการสถาบันนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยประชาชนจีนได้ชี้ประเด็นที่ประชาชนสนใจในประมวลกฎหมายฉบับนี้

1. การกระทำที่ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย เมื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือมีความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ทางแพ่ง

2.รายได้จากสถานที่สาธารณะของชุมชน เมื่อหักต้นทุนแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นของเจ้าของชุมชน

3.ห้ามปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล สัญญาการกู้เงินที่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะถือว่าไม่มีดอกเบี้ย

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักการที่ชอบด้วยกฎหมาย สมเหตุสมผลและมีความจำเป็น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ