ลูกละมั่งทิเบต 11 ตัวในเขต“เขอเข่อซีหลี่”ได้รับการช่วยเหลือ
 การเผยแพร่:2020-07-16 17:15:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สถานีอนุรักษ์ทะเลสาบจั๋วไหน่ ของหน่วยบริหารเขต “เขอเข่อซีหลี่”เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เมืองชิงไห่กล่าวว่า ในช่วงอพยพย้ายถิ่นและออกลูกของละมั่งทิเบตปีนี้ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตภูเขาในท้องถิ่นได้ช่วยเหลือลูกละมั่งทิเบต11 ตัว เพื่อให้ลูกละมั่งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยเร็วและเติบโตอย่างสมบูรณ์สถานีอนุรักษ์ทะเลสาบจั๋วไหน่ได้จัดเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อดูแลลูกละมั่งในพื้นที่พิเศษด้วย (Tim/kt/peng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ