จีนจัดตั้ง“ศาลการค้าข้ามแดน”แห่งแรกที่เมืองหางโจว
 การเผยแพร่:2020-07-16 17:19:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ศาลการค้าข้ามแดนแห่งแรกของจีนได้จัดตั้งขึ้นที่เมืองหางโจว เพื่อตัดสินคดีเกี่ยวกับการค้าดิจิทัลข้ามพรมแดน นับเป็นอีกหนึ่งกลไกการนวัตกรรมด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต .ห้สอดรับกับการพัฒนาการค้าดิจิทัลข้ามแดน

ขณะเดียวกัน ศาลอินเตอร์เน็ตเมืองหางโจวยังร่วมมือกับศุลกากร สำนักงานภาษี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ สร้างเวทีกฎหมายทางการค้าข้ามแดน ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บันทึกข้อมูลพิธีการศุลกากร ชำระภาษี และกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความยุติธรรมและเปิดเผย ประกันการพัฒนาการค้าดิจิทัลข้ามแดนทางกฎหมาย

นายตู้ เฉียน ประธานศาลอินเตอร์เน็ตเมืองหางโจว กล่าวว่า ศาลการค้าข้ามแดนจะใช้ผลการปฏิรูปทางกฎหมายอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มที่ ปกป้องสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการประเทศต่างๆ ด้วยความยุติธรรม (Yim/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ