มณฑลหยุนหนานพัฒนาการท่องเที่ยวชนบทด้วยนาข้าว
 การเผยแพร่:2020-07-30 15:51:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ชาวบ้านชนเผ่าอี๋ของเมืองอี๋เหลียง มณฑลหยุนหนานกำลังยุ่งกับการปล่อยปลาในแปลงนา ซึ่งการเลี้ยงปลาและข้าวด้วยกันเป็นวิถีชีวิตเก่าแก่ของคนท้องถิ่น และเป็นเสน่ห์ดึงดูดการท่องเที่ยวชนบทของเมืองอี๋เหลียงด้วย (Yim/Chu)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ