โรงเรียนในเมืองอู่ฮั่นฆ่าเชื้อต้อนรับนักเรียนกลับเข้าเรียน
 การเผยแพร่:2020-08-04 17:05:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua Net

\

วันที่ 3 สิงหาคม ที่เขตฮั่นหยาง เมืองอู่ฮั่น พนักงานดับเพลิง 8 นายนำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อมืออาชีพทำการฆ่าเชื้อในอาคารเรียน อาคารสอบ อาคารสำนักงาน และโรงอาหารอย่างครอบคลุมที่โรงเรียนประจำแห่งที่ 3 ของเมืองอู่ฮั่น เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนกลับเข้าเรียน (Tim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ