เทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ความงามทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 การเผยแพร่:2020-08-05 17:49:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 23 มีการจัดงานตามโรงภาพยนตร์ ย่านการค้า และชุมชนต่างๆ เพื่อพบกับแฟนๆ ในแวดวงภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ถือเป็นงานวัฒนธรรมภาพยนตร์นานาชาติครั้งสำคัญครั้งแรกที่จีนจัดขึ้นตั้งแต่เกิดโควิด-19 เป็นต้นมา เป็นไปตามความต้องการด้านวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชน การฟื้นตัวของกิจการภาพยนตร์จีน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในด้านภาพยนตร์ระหว่างจีนกับต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฉายภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์และกลางแจ้ง สัปดาห์ภาพยนตร์ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ตลอดจนการแถลงข่าวเพื่อส่งเสริมโครงการภาพยนตร์สำหรับนักภาพยนตร์รุ่นใหม่ และคลิปวีดิโอสั้น เป็นต้น

สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์นานาชาติไม่สามารถที่จะเดินทางมายังนครเซี่ยงไฮ้ แต่เทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งก่อนๆ โดยมีการเปิดรับภาพยนตร์ทั้งหมด 3,693 เรื่องมาร่วมงานในจำนวนดังกล่าว มีกว่า 1,700 เรื่องมาจากกว่า 50 ประเทศรายทาง “1 แถบ 1 เส้นทาง” ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด (BO/LING/CAI)


ช่องแนะนำ