กรุงปักกิ่งเปิดเทอมใหม่แล้ว
 การเผยแพร่:2020-09-01 17:36:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

คุณผู้ฟังคะ วันนี้วันที่ 1 กันยายนนี้ เดิมเป็นวันเปิดเทอม ภาคฤดูใบไม้ร่วงของจีนตามปกติ แต่เนื่องจากประสบสภาพการแพร่โควิค-19 เมื่อต้นปีนี้ ดังนั้น จึงเปลี่ยนวันเปิดเทอมปีนี้

โดยคณะกรรมการการศึกษาและการทำงานของเทศบาลปักกิ่งได้ประกาศว่า วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ นักเรียนประถมชั้นปีที่ 1 และมัธยมชั้นปีที่ 1 กับปีที่ 3 - 6 จะเปิดเทอมก่อน

ส่วนนักเรียนประถมชั้นปีที่ 5 กับ 6 และมัธยมปีที่ 2 จะเปิดเทอมในวันอังคารที่ 1 กันยายนนี้ ส่วนประถมปีที่2 – 4 จะเปิดเทอมในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน

สำหรับเด็กอนุบาล 2 – 3 จะเปิดเทอมในวันที่ 8 กันยายน ส่วนอนุบาล1 เล็กสุดจะเปิดเทอมในวันที่ 11 กันยายน

การเปิดเทอมของโรงเรียนอุนบาล ประถม มัธยมและมหาวิทยาลัยตามลำดับเวลานี้ ได้พิจารณาจากผลสำเร็จการต่อสู้กับการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดโควิค-19 ที่เป็นเวลากว่า 200 วัน และจากภูมิหลังสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคของจีนในขณะนี้อย่างดีแล้ว

สำหรับปีที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ของนักเรียน เปิดเทอมในช่วงวันแรก ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดตั้งกลุ่มใหม่อย่างรวดเร็ว จัดตั้งการติดต่อระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนที่ราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินมาตรการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดด้านต่างๆ อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ช่วยนักเรียนใหม่เข้ากับบรรยากาศของโรงเรียน และส่งเสริมความเข้าใจด้านการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดและความปลอดภัยด้วย

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ซึ่งจะเผชิญกับการสำเร็จการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อ ส่วนชั้นปีที่ 5 ก็ต้องเผชิญกับการสอบทางวิชา จึงเปิดเทอมก่อนเป็นกลุ่มแรก ซึ่งเป็นผลดีต่อการทบทวนและผ่อนคลายความกังวลของนักเรียน ครูและผู้ปกครองด้วย

การเปิดเทอมครั้งนี้ เป็นการฟื้นฟูการเรียนการสอนอย่างเป็นปกติของโรงเรียนประถมและมัธยม ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่วิชาต่างๆ อาจจะมีข้อเรียกร้องด้านการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดใหม่ด้วย อย่างเช่น กิจกรรมซึ่งต้องการออกนอกโรงเรียนเป็นหมู่ของนักเรียน ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีการออนไลน์และออฟไลน์ผสมกัน รวมถึงวิชาพลศึกษา การทดลองภายในโรงเรียน การรับประทานอาหารในโรงอาหาร และการยืมหรืออ่านหนังสือในห้องสมุดต่างต้องเปิดเป็นปกติด้วย

นอกจากนี้ หลังการเปิดเทอม ต้องใช้การบริหารตามชั้นเรียนและเกรด หลีกเลี่ยงการข้ามเกรดหรือชุมนุมกัน ซึ่งรูปแบบการบริหารนี้จะมีความสะดวกที่ช่วยเหลือโรงเรียนค้นหาต้นเหตุ หากเกิดการแพร่ระบาดที่ผิดปกติ

ขณะเดียวกัน ภายในโรงเรียนยังต้องการสวมหน้ากากอนามัยด้วย และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมออกกำลังนอกห้องเรียน

สำหรับการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดในโรงเรียน กลุ่มคนและบรรยากาศของโรงเรียนมีเอกลักษณ์พิเศษ เพราะว่า นักเรียกต้องชุมนุมกัน เรียนด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ดังนั้น มาตรการป้องกันรักษาที่ควรมีจะเข้มงวดมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ ทางสังคม

และเนื่องจาก ปักกิ่งเคยเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง ดังนั้น ต้องใช้มาตรฐานและข้อเรียกร้องของการป้องกันรักษาที่สูงมากยิ่งขึ้นภายในโรงเรียน บวกกับช่วงนี้ปักกิ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง  อุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นหวัดง่ายๆ ดังนั้น การสวมหน้ากากก็จะป้องกันไข้หวัดตามฤดูกาลและโรคติดเชื้ออื่น ๆได้ การเปิดเทอมครั้งนี้ จึงเรียกร้องนักเรียนและครูทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัยภายในโรงเรียน

แม้ว่าเรียกร้องให้นักเรียนยืนหยัดสวมหน้ากากอนามัยภายในโรงเรียน แต่ไม่ใช่เรียกร้องนักเรียนสวมหน้ากากตลอดทั้งวัน อย่างเช่น ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ชุมนุมใกล้กันก็ไม่ต้องสวมหน้ากาก

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้โรงเรียนประถมและมัธยมแบ่งเวลา จัดให้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง

สำหรับโรงเรียนอนุบาลใช้การบริหารแบบปิดล้อมทั้งหมด เนื่องจากเด็กๆ มีอายุน้อย ดังนั้น หลังจากเข้าโรงเรียนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก แต่ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสวมหน้ากากตลอดทั้งวัน

จริงๆ แล้ว ไม่ว่าสวมหน้ากาก หรือว่าให้มีหน้ากากติดตัว ไม่ใช่เพื่อทำเป็นพิธี แต่เพื่อให้เด็กทุกคนมีความเคยชินด้านสุขอนามัยส่วนตัวที่ดี เพราะว่า การสวมหน้ากากนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ตอนนี้ (Yim/kt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ