งานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติของจีนเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่
 การเผยแพร่:2020-09-07 16:22:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ขณะนี้จีนกำลังจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติ ที่กรุงปักกิ่ง โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน มีการจัดฟอรั่มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจของเยาวชนจากประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยนายฉิน เฟิง ประธานสหพันธ์เยาวชน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กล่าวว่างานแสดงสินค้าภาคบริการระหว่างประเทศของจีนเป็นเวทีที่เหมาะสมในการแสวงหาอนาคตสำหรับเยาวชน โดยหวังว่าชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างชาติและเยาวชนที่มุ่งประกอบธุรกิจในประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จะใช้เวทีนี้ในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจในจีนให้มากยิ่งขึ้น เข้าใจกรุงปักกิ่งมากขึ้น และหวังว่าพวกเขาจะมีโอกาสมาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในกรุงปักกิ่ง

พร้อมกล่าวว่าอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของเยาวชนจีน ซึ่งสามารถทุ่มเทความสามารถและสติปัญญาในการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สหพันธ์เยาวชน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หวังว่า จีนจะส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจกับทั่วโลก

นอกจากนี้ นายฉินเฟิง กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจจีนมีความยากลำบากในการขยายกิจการกับต่างประเทศ แต่รูปแบบทางการค้าที่ประสบความสำเร็จต้องได้รับการพิจารณาและการทดลองในประเทศที่ต่างกัน ธุรกิจที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศทุกแห่ง มีความท้าท้าย มีการแข่งขันและแสวงหาวิธีการเข้าสู่สังคมต่างประเทศ วัฒนธรรมทุกประเภทควรได้รับความเคารพและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (Bo/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ