ปธน.จีน-รัชทายาทแห่งลิกเตนสไตน์แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดี
 การเผยแพร่:2020-09-15 18:20:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 14 กันยายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเจ้าชายอาล็อยส์ รัชทายาทแห่งลิกเตนสไตน์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ลิกเตนสไตน์

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ลิกเตนสไตน์แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญที่ว่า  ประเทศใหญ่และประเทศเล็กล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ลิกเตนสไตน์ ยินดีใช้ความพยายามร่วมกับเจ้าชายอาล็อยส์ รัชทายาทแห่งลิกเตนสไตน์ โดยถือวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย ตลอดจนอวยพรให้มิตรภาพระหว่างจีน-ลิกเตนสไตน์สืบทอดต่อไปยาวนาน

ด้านเจ้าชายอาล็อยส์ รัชทายาทแห่งลิกเตนสไตน์ กล่าวว่า ตลอดช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างลิกเตนสไตน์-จีนพัฒนาอย่างไม่ขาดสาย สองฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมถึงมีความร่วมมือในหลายด้าน การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นสิ่งล้ำค่าภายใต้ยุคสมัยแห่งความท้าทายในปัจจุบัน (Tim/Lin/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ