ความสวยงาม“เมืองอู๋โจวกลางทะเลเมฆ”เขตกวางสี
 การเผยแพร่:2020-09-16 17:10:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ เมืองอู๋โจว เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี มีสภาพอากาศเมฆหมอกปกคลุมหนาอีกครั้ง ภาพถ่ายทางอากาศจึงมีความสวยงามเป็นพิเศษ (Yim/Piing/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ