ผู้แทนชาวบ้านพูดคุยกับผู้นำสูงสุดจีน
 การเผยแพร่:2020-09-21 16:42:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่มณฑลหูหนาน ได้พูดคุยกับผู้แทนชาวบ้านเพื่อรับฟังข้อเสนอและความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างปี 2021 - 2025 โดยทุก 5 ปี จีนจะกำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกุญแจที่ทำให้จีนประสบความความสำเร็จในการพัฒนา ปีหน้า จีนจะเริ่มใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 แผนดังกล่าวมีความใกล้ชิดอย่างกับชาวจีนทุกคน ขณะนี้ กำลังอยู่ในช่วงระดมความเห็นจากวงการต่าง ๆ ของสังคม ผ่านการลงพื้นที่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศของผู้นำจีนในปีนี้ ควบคู่ไปกับการสัมมนากับบุคคลวงการต่าง ๆ รวมถึง นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม และนักวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

สำหรับอนาคตการพัฒนาของจีนในช่วง 5 ปีข้างหน้า นายสี จิ้นผิงได้ตัดสินใจที่สำคัญ โดยเขากล่าวว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี  ฉบับที่ 14 จีนจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่ จำเป็นต้องแสวงหาการพัฒนาของจีนในโลกที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนมากขึ้น สำหรับความยากลำบาก ความท้าทาย อุปสรรค และตัวแปรต่าง ๆ เราต้องไม่ปิดบังและเพิกเฉย ขณะเดียวกันก็ไม่กลัวและตื่นตระหนก นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นอีกครั้งว่า ให้ยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาใหม่ วางแผนการพัฒนาและความมั่นคง เร่งรัดการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนทั้งภายในและต่างประเทศให้กลายเป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่ (Tim/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ