มณฑลหยุนหนานเร่งการเตรียมจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 การเผยแพร่:2020-09-30 16:57:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ปัจจุบัน ทางการเมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนานกำลังเร่งการเตรียมจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15(COP15)อย่างมีระบบระเบียบ

ทั้งนี้ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพปี 2020 ที่เดิมจะจัดในเมืองคุนหมิงปีนี้ ได้เลื่อนเวลาจัดการประชุมออกไปเป็นเดือนพฤษภาคมปีหน้า ภายใต้ประเด็นหลัก “อารยธรรมนิเวศวิทยา ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมชะตาเดียวกันในโลก” โดยจะพิจารณากรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกหลังปี 2020 และกำหนดเป้าหมายใหม่ของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกปี 2030 พยายามบรรลุการอยู่ร่วมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

อนึ่ง มณฑลหยุนหนานมีพื้นที่เป็น 4.1% ของทั้งประเทศจีน ขณะที่สัดส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในหยุนหนานมีกว่า 50% ของทั่วประเทศ นับเป็นหนึ่งในเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของจีนหรือทั่วโลก (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ